Kontakt

Wszelką korespondencję prosimy przesyłać na adres: ul. Wolnego 12 40-857 Katowice

Sekretariat  Joanna Simińska
sekretariat@ecobaza.pl
tel. 514-786-119
Dyrektor ds. realizacji robót Dariusz Magdziarz
d.magdziarz@ecobaza.pl