Kontakt

Sekretariát  Joanna Simińska
  sekretariat@ecobaza.pl
  tel. 514-786-119
Výrobný riaditeľ Dariusz Magdziarz
d.magdziarz@ecobaza.pl
Generálny riaditeľ Artur Sławiński
  a.slawinski@ecobaza.pl