Montáž trate

ECO-BAZA sa špecializuje na práce súvisiace s montážou koľají. Disponujeme dostatočným personálom a vybavením na vykonanie montážných prác na úsekoch:

  • traťových
  • staničných
  • hlavných
  • vlečkových

Montáž koľají vykonávame s náležitou starostlivosťou, pričom sa staráme o tie najmenšie detaily. Pri práci využívame vedomosti a skúsenosti, ktoré sme získali v priebehu rokov počas najrôznejších traťových prác.

Pozrite tiež: