Bezstyková kolej, stavba a oprava

Velký význam pro železniční dopravu má moderní železniční svršek, který má zajistit tichou jízdu s optimální rychlostí. Nezbytným prvkem takového povrchu je bezstyková kolej.

Mezioborová společnost ECO-BAZA se zabývá komplexním montáží bezstykových kolejí, které se vyznačují tím, že nemají mezery na spojích úseků kolejnic. Pro provádění tohoto typu práce máme správné vybavení. Zajišťujeme vysokou kvalitu spojů.

Podívejte se také na: