Demontáž kolejí

Společnost ECO-BAZA se specializuje v prácích spojených s demontáží koleje. Demontážní prace provedené jsou dvěma metodami: tradiční metodou a také metodou používající vlak PUN

Tradiční metoda demontáží koleje:

  • Spočívá v demontáží kolejnic jakož pražců s pomocí rypadel nebo jeřábů. V této metodě používané jsou portálové jeřáby SBT–5

Demontáž kolejí s použitím vlaku PUN

Demontáž kolejí

  • Díky použití možnosti vlaku pro kontinuální výměny povrchu, tato metoda se stává efektivnější a produktivnější než konkurenční tradiční metoda

Společnost ECO-BAZA zajišťuje také dopravu materiálů pocházejících z demontáží koleje. Vždy v průběhu prácí, staráme se o ochranu přírodního prostředí a bezpečnost pracovníků.
Děláme vše pro to abychom prostoru po demontáži kolejí vrátili estetický vzhled.

Zobacz także: