Montáž kolejí

Společnost ECO-BAZA se specializuje v prácích spojených s montáží kolejí. Disponujeme vhodným kádrem pracovníků jakož zařízením, aby provádět montážní prace na úsecích:

  • traťové
  • staniční
  • hlavních
  • vlečkových

Montáž kolejí provádíme s náležitou péčí o nejmenší podrobnosti. Pří prácí používame vědu a zkušennost, které jsme získali v průběhu let provádějíc různorodé tratové prace.

Podívejte se také na: