Regulace pnutí

Mezioborová společnost ECO-BAZA vykonává służby spojené s regulací pnutí bezstykových kolejí .
Regulace pnutí
Pro pečlivé údržbu bezstykové koleje nutná je rutinní regulace pnutí. Nelze připustit ke koncentraci pnutí, které by mohly způsobit vybočení koleje. Společnost ECO-BAZA má kvalifikovaných pracovníků a příslušné zařízení, aby působit proti vybočení koleje.

Podívejte se také na: