O nás

“ECO-BAZA” Mezioborová spoločnosť zo Żagaňa (s pobočkou v Dąbrowe Górniczej). Staviame a modernizujeme železničnú infraštruktúru. Staráme sa o údržbu povrchu železničných tratí.

Výstavba železníc Sme moderná a inovatívna firma. Spĺňame vysoké požiadavky zákazníkov a investorov. Ponúkame konkrétne riešenia pri zachovaní konkurencieschopných cien a kvalitného servisu.

Ľudia

Úspech firmy robia ľudia. ECO-BAZA sú predovšetkým zamestnanci otvorení poznaniu, skúsení a dobre kvalifikovaní. Našim zamestnancom poskytujeme vhodné podmienky pre profesijný rozvoj.

Ponuka

1. Údržba, priebežné a zásadné opravy spojené s železničnou infraštruktúrou:

  • Výstavba a modernizácia železničnej infraštruktúry
  • Udržiavanie povrchu na železničných tratiach
  • Údržba a opravy železničných vlečiek

2. Odstraňovanie banských škôd v objektoch železničnej infraštruktúry

3. Materiály na opätovné použitie:

  • Koľajnice
  • Oceľové príslušenstvo
  • Podvaly
  • Drvina

Miesto

Máme k dispozícii vlečku upravenú ako základňa pre montáž a demontáž koľajových jednotiek a výhybiek. Na mieste je úložný priestor pre železničné podvaly a presievku z tratí