Demontáž trate

Firma ECO-BAZA sa špecializuje na práce súvisiace s demontážou koľají. Demontáž sa vykonáva dvoma spôsobmi: tradičnou metódou a metódou s použitím vlaku PUN.

Tradičná metóda demontáže koľají:

  • Spočíva v demontáži koľajníc a podvalov pomocou bagrov alebo žeriavov. Tu sa používajú portálové žeriavy SBT-5

Demontáž koľají s použitím vlaku PUN

Demontáž koľají

  • Vďaka využitiu možností vlaku pre kontinuálnu výmenu povrchu sa táto metóda stáva efektívnejšia a účinnejšia ako konkurenčná tradičná metóda.

Firma ECO-BAZA zabezpečuje aj prepravu materiálov pochádzajúcich z demontáže trate. V priebehu prác sa vždy staráme o životné prostredie a bezpečnosť pracovníkov. Robíme všetko pre to, aby sme priestoru po demontáži koľají vrátili estetický vzhľad.

Pozrite tiež: