Materiály na opätovné použitie

Mezioborová spoločnosť ECO-BAZA ponúka celý rad materiálov na opätovné použitie. Materiály vyberajú naši odborníci a majú plnú úžitkovú hodnotu. Zoznámte sa prosím s nasledujúcim zoznamom:

1. Drevené podvaly

 • borovicové
 • smrekové
 • dubové
 • bukové
 • azobe

2. Betónové podvaly

 • PS – 93
 • PS – 94
 • PS – 83
 • INBK 3
 • INBK 4
 • INBK 7
 • INBK 8
 • PBS 1

3. Koľajnice

 • S 49 (49E1)
 • UIC 60 (60E1)

4. Výhybky

5. Oceľové príslušenstvo

 • podložky a preklady
 • ťapušky a dlahy
 • skrutky z ľahkých zliatin s maticami
 • krúžky a zástrčky
 • kotvy, skrutky

6. Drvina na opätovné použitie

 • rozmedzie do 31,5 mm (klenák a presievka)
 • rozmedzie od 31,5 mm do 63,55 mm (čadičový, žulový )
 • rozmedzie od 31,5 mm do 63,55 mm (dolomit)

*Kompletná ponuka a informácie o dostupnosti tovaru po predchádzajúcom telefonickom hovore