Rozoberanie tratí

Rozoberanie železničných tratí je práca, ktorá vyžaduje trpezlivosť a zodpovednosť. Mezioborová spoločnosť ECO-BAZA má skúsenosti v prácach tohto druhu.

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti demontáže železničnej dopravnej cesty. Pri spolupráci s nami sa môžete spoľahnúť na odborné poradenstvo. Špecializujeme sa na rozoberanie križovatiek koľají a realizujeme aj zakázky v oblasti demontáže krížových a oblúkových výhybiek. Demontujeme trate na trasách, v staniciach, hlavné aj vlečkové.

Naša ponuka zahŕňa predovšetkým:

  • Solidnú demontáž železničných tratí s rozdelením na zložky
  • Podrobnú klasifikáciu produktov pochádzajúcich z demontáže
  • Presné oddelenie železničných doplnkov
  • Prepravné služby

V našej práci využívame nielen početné povolenia, ale aj odborné znalosti získané v priebehu rokov a počas rôznych skúseností. Všetky prvky demontované našou firmou recyklujeme, pričom venujeme osobitnú pozornosť ich praktickému použitiu a zároveň starostlivosti o životné prostredie. Po dokončení prác vynakládame všetko úsilie na vrátenie terénu do pôvodnej podoby vďaka nivelačným prácam.