Výmena koľajníc

Firma ECO-BAZA sa špecializuje na výmenu koľajníc. Práce sú vykonávané skúseným personálom.

Prípravné práce vykonávame s náležitou starostlivosťou. Dbáme najmä o riadnu prípravu materiálov pred začatím zásadných prác. Je nesmierne dôležité, aby výmena koľajníc bola vykonaná hladko a výsledok prác bol trvalý.

Výmenu jednej koľajnice sa snažíme vykonávať v dlhších intervaloch medzi vlakmi. Robíme všetko pre udržanie plynulosti prevádzky vlakov.
Po skončení prác koľajnice a spojky vyňaté z trate odvážame na stanovište. Nikdy nenechávame získané materiály na mieste prác.