Výmena podvalov

Mezioborová spoločnosť ECO-BAZA sa zaoberá výmenou podvalov. V našej práci využívame odborné znalosti, ktoré sme získali v priebehu rokov a počas rôznych skúseností

Vymieňame podvaly:

  • drevené
  • betónové
  • z predpätého betónu

Máme moderné vybavenie, vďaka ktorému bude výmena podvalov vykonaná rýchlo a profesionálne.