Práce

V starostlivosti o rozvoj našej spoločnosti pozývame tých najlepších. Rátajú sa nielen vedomosti, ale aj kreativita, odhodlanie, loajálnosť a profesionalita. Staviame na potenciál a dynamiku v akcii.

Ak by ste chceli s nami spolupracovať, rásť a radi prijímate nové výzvy, pošlite životopis s fotografiou a motivačným listom. Tieto dokumenty zašlite spolu s prihláškou na adresu: