Termitové svary

Mezioborová společnost ECO-BAZA vykonává termitové svary na kolejích a výhybkách. Tento typ svarů používáme při spojování kolejnic během výstavby a údržby drážního tělesa

Tato metoda se používá na tratích všech kategorií bez jakéhokoliv omezení rychlosti. Termitové svary vyplňují kovem také vnitřní plochy spojení. Díky takému řešení jsou svary nezvykle odolné, nekorozivní a dobře proudovodivé.

Nyní sledujeme vývoj vysokorychlostní železničních tratí. Termitové svary začínají nahrazovat staré techniky spojování kolejnic.

Práce s použitím termitových svarů jsou vykonávány se zachováním náležité opatrnosti vyškolenými svářeči a dohlížejícím personálem.

Podívejte se také na: