Rozebrání kolejí

Rozebrání železničních kolejí je práce, která vyžaduje trpělivost a odpovědnost. Mezioborová společnost ECO-BAZA má zkušenost v pracích tohoto druhu.

Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti demontaże železniční dopravní cesty. Při spolupráci s námi se můžete počítat s odborným poradenstvím. Specializujeme se na rozebírání křižovatek kolejí a realizujeme zakázky v oblasti demontáže křížových a obloukových výhybek. Demontujeme koleje traťové, staniční, hlavní a vlečkové.

Naše nabídka obsahuje především:

  • Solidni demontáž železničních kolejí s rozdělením na součástky
  • Podrobná klasifikace výrobků pocházejících z demontáže
  • Podrobná klasifikace železničních doplňků
  • Přepravní služby

Při naší práci používáme nejen četné povolení ale i odborné znalosti získané v průběhu let a serii rozmanitých zkušeností. Všechny prvky demontováne přes naší firmu recyklujeme, jakož věnujeme zvláštní pozornost jejich praktickému použití a zároveň staráme se o o přirozené prostředí. Po dokončení prací děláme vše pro to aby prostor vrátil k původnímu vzhledu díky nivelačním pracím.