Rabljeni materijali

Poduzeće ECO-BAZA ima u svojoj ponudi mnoge rabljene materijale. Materijali su selekcionirani od strane naših stručnjaka i imaju uporabnu vrijednost. Pozivamo da pregledate popis rabljenih materijala:

1. Drveni pragovi

 • borovi
 • hrastovi
 • smrekini
 • bukovi
 • azobe (bongossi)

2. Betonski pragovi

 • PS – 93
 • PS – 94
 • PS – 83
 • INBK 3
 • INBK 4
 • INBK 7
 • INBK 8
 • PBS 1

3. Šine

 • S 49 (49E1)
 • UIC 60 (60E1)

4. Rasputnice

5. Čelični pribor

 • podloške i pregradice
 • kleme i vezice za šine
 • legirani vijci s maticama
 • prsteni i pričvrsni elementi
 • kotve, vijci

6. Rabljeni tucanik

 • frakcija do 31,5 mm (rabljeni tucanik)
 • frakcja od 31,5 mm do 63,55 mm (kamen bazaltni, granitni)
 • frakcija od 31,5 mm do 63,55 mm (dolomit)

*puna ponuda i informacije o dostupnosti robe mogu se dobiti nakon prethodno obavljenog telefonskog razgovora