Tor bezstykowy, budowa i naprawa

Duże znaczenie dla transportu kolejowego ma nowoczesna nawierzchnia kolejowa, która powinna zapewnić cichą jazdę z optymalną prędkością. Niezbędnym elementem takiej nawierzchni jest tor bezstykowy.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ECO-BAZA zajmuje się kompleksowym montażem torów bezstykowych, które cechują się brakiem luzów na połączeniu odcinków szyn. Dysponujemy odpowiednim sprzętem do wykonywania tego typu robót. Zapewniamy wysoką jakość wykonanych połączeń.

Zobacz także