Zemné práce

Mezioborová spoločnosť ECO-BAZA sa zaoberá realizáciou aj tých najzložitejších investícií spojených so zemnými prácami. Máme kvalifikovaný personál a veľa skúseností v tomto druhu prác. Pôsobíme v celom Poľsku, ale sme otvorení tiež na návrhy zahraničných investorov.

Rozsah prác:

  • zemné výkopy široké priestorové a jamy
  • profilovanie terénu
  • výmeny zeminy
  • makronivelačné práce
  • zvyšovanie terénu
  • makronivelačné práce spolu s profilovaním terénu
  • základy pod objektami a ulicami
  • doprava materiálov

Vybavenie:

Máme špecializované vybavenie, takže môžeme ponúknuť širokú škálu služieb súvisiacich so zemnými prácami. Bagre, ktoré používame k prácam, v sebe spájajú spoľahlivú technológiu kolesových bagrov a najnovšiu technológiu bagrov koľajových. Ďalšou výhodou je dobrá stabilita pri práci vďaka optimálne umiestnenému ťažisku.

Pri práci vždy dbáme o bezpečnosť a ekológiu. Vynakládame všetko úsilie na vrátenie terénu do pôvodnej podoby. Pozývame vás k spolupráci.